Luftlekkasjer gir energitap av boligen, ved at varm luft forsvinner ut og kald luft trekkes inn.  Lekkasjer i tak, vegger, vindusåpninger og dører medfører varmetap – som igjen påfører unødvendig høye strømutgifter. Ved hjelp av termografering, avdekkes luftlekkasjer, slik at det kan utbedres.  Ved hjelp av termografering kan takstmann kontrollere hvor godt isolert boligen er, eller om det foreligger områder eller overganger der utførelsen av dette er mangelfull.

Dårlig eller mangelfull isolering kan føre til økt risiko for kondens og grunnlag for muggsopp – noe som igjen har en negativ påvirkning på inneklima. Ved bruk av termografering kan det avdekkes eventuelle skader og byggefeil, uten faktiske inngrep. Alle overflater gir varmestråling, og med et termografikamera registreres intensiteten av denne strålingen. Forskjeller og uregelmessigheter i overflatetemperaturen, bidrar til å avsløre disse forholdene.

Når benytte seg av termografering?

Termografering er den beste metoden for å avdekke hvor luftlekkasjer er i en bolig. Dette gjøres ved at det samtidig skapes et undertrykk i boligen, ved hjelp av en vifte som monteres i ytterdøren. Vi anbefaler bruk når:

  • Har over gjennomsnittet høye strømkostnader – uten en god forklaring.
  • Opplever kalde gulv og trekk i bolig.
  • Planlegger rehabilitering eller større endringer av din bolig
  • Ved kjøp og salg av bolig.
  • Kvalitetskontroll av nybygg før overtagelse.