Utlånsinstitusjoner krever normalt en byggelånskontroll og et budsjett i forbindelse med at det skal ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Takstmanns ansvar under en byggelånskontroll, er å påse at utbetalinger tilknyttet prosjektet står i samsvar med de verdiene som er tilført byggeplassen. En takstmann følger opp at byggelånet ikke utbetales raskere enn det fremdriften tilsier, og lager jevnlige rapporter om byggets fremdrift og dens kvalitet. Utbetalinger av det kortsiktige lånet skal skje i takt med den faktiske fremdriften på byggeplassen.

Hvordan kan en byggelånskontroll foregå?

Du som byggherre står fritt til å velge hvilken takstmann som skal utføre denne byggelånskontrollen. Takstmann har et fritt, uavhengig forhold til både kunde, entreprenør og långiver.

Våre takstmenn gjennomfører en løpende oppfølging og rapportering av byggeplass. Ved normale forhold vil det være tilstrekkelig med 3 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøkene legges opp etter betalingsintervallene til utførende entreprenør.

  1. Første besøk kan være ved oppsatt råbygg.
  2. Andre besøk kan være når bygget er innvendig klart til maling.
  3. Tredje besøk kan være ved overlevering.

Rapportens omfang avhenger av prosjektets kompleksitet, og samhandles med långiver ved oppstart av oppdraget. Vesentlige endringer i fremdrift og tillegg, blir tatt opp med kunde og långiver.

Når bygget er ferdigstilt foretas det ofte en avsluttende verditakst. Denne kan benyttes til å motta konkurrerende tilbud på langsiktig finansiering, noe som ofte er svært lønnsomt.

i kan også bistå ved overtakelsesbefaring, når boligen skal overleveres fra entreprenør. Våre takstmenn sørger da for at denne prosessen skjer etter gjeldende regelverk, og at utførelsen står i tråd med kontrakt, standarder, samt tekniske forskrifter.

Nødvendig dokumenter for byggelånskontroll

For at våre takstmenn skal kunne påta seg denne type oppdrag, vil vi trenge tilgang til kontraktsdokumenter, tegninger, budsjett og fremdriftsplan.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres ingen teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggsleveranse.