Prisliste pr. 01.01.23
Last ned som PDF

BISTAND OG OVERTAGELSE
Overtakelse bistand, avregnes som timesoppdrag kr. 1 800,- inkl. mva.
Rådgivning/konsulenttjenester, avregnes som timesoppdrag kr. 1 800,- inkl. mva.
BOLIGSALGSRAPORT i henhold til den nye avhendingsloven
Leilighet opp til 80 m2 kr. 10 000,- inkl. mva.
Leilighet fra 80 til 150 m2 kr. 14 900,- inkl. mva.
Leilighet fra 150 til 200 m2 kr. 17 900,- inkl. mva.
Enebolig/rekkehus/fritidsbolig opp til 150 m2 kr. 14 900,- inkl. mva.
Enebolig/rekkehus/fritidsbolig fra 150 til 250 m2 kr. 17 900,- inkl. mva.
Enebolig/rekkehus/fritidsbolig fra 250 til 400 m2 kr. 18 900,- inkl. mva.
Tilleggsbygg – enkel vurdering (garasje, uthus) kr. 2 500,- inkl. mva.
Tillegg pr. våtrom ekstra kr. 1 000,- inkl. mva.
Tillegg for hulltakting for lovpålagt fuktsøk (prisene er inkl. 2 stk. våtrom) kr. 800,- inkl. mva.
Verditakst leiligheter/rekkehus kr. 6 000,- inkl. mva.
Verditakst enebolig/hytter kr. 7 000,- inkl. mva.
SAMEIER OG BORETTSLAG
Tilstandsvurdering med vedlikeholdsplaner Etter medgått tid.
DIVERSE TAKSERING
Reklamasjon og skadetakst. Etter medgått tid.
Taksering av tomt/forhåndstakst (Boligeiendom) Fra kr. 6 000,- inkl. mva.
UAVHENGIG KONTROLL
Våtrom 1 stk. kr. 5 750,- inkl. mva.
Våtrom 2 stk. kr. 8 750,- inkl. mva.
Tetthet/vindsperre kr. 4 250,- inkl. mva.
Pakke, inntil 3 våtrom og lufttetthet kr. 10 900,- inkl. mva.
Registrerte avvik pr. stk. kr. 1 900,- inkl. mva.
Større prosjekter Ta kontakt for pris
TRYKKTESTING / TETTHETSMÅLING
Trykktesting av bolig i klargjort bygg kr. 7 000,- inkl. mva.
Ekstra boenhet. kr. 3 000,- inkl. mva.
Tetting av ventilasjon, sluk etc., venting o.l. belastes med timer
ANDRE TJENESTER
Byggelånskontroll inkludert rapport pr. befaring. (Uten regnskapskontroll) kr. 5 000,- inkl. mva.
Generell timepris kr. 1 590,- inkl. mva.
Termografering med rapport pr enhet inntil 200 m2 (2 timer) kr. 4 500,-inkl. mva.
Kjøring, opptil 40 km fra kontor kr. 0,- inkl. mva.
Kjøring, pris pr km over 40 km fra kontor kr. 8.- inkl. mva.
Innhenting av informasjon. Kostnad + 5 % administrativt påslag Kostnad + 5%
BETINGELSER
Vi har samarbeid med Svea finans som fakturerer for oss.
Betalingsbetingelser: Faktura med forfall per 14dagerer standard, andre betingelser må avtales
Svea finans harmulighet for å kunnegi våre kunder 3 mnd. utsettelse eller inntil 24 mnd. delbetaling om ønskelig. Nærmere informasjon og priser for tjenesten finnes her:
https://www.svea.com/no/nb/bedrift/finansiering/fakturakjop/ntf-kundeside
Dersom SVEAs alternativ er ønskelig ber vi om at det opplyses senest ved takstbefaringen.Oppdrag som avregnes etter medgått tid, eller tilleggsytelser ut over fastprisavtaler avregnes med kr NOK 1590,-per time inkl. mva. Tidsbruk avrundes opp til nærmeste 15 min (kvarter). Oppdragets varighet regnes fra avreise kontor, til retur og avsluttet påfølgende kontorarbeider med rapportering og forsendelse.